Dobor odpowiednich metod nauczania jezykow obcych stanowi wazny element decydujacy o sukcesie procesu dydaktycznego. W historii nauczania jezykow obcych bylo wiele metod konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych. Metody konwencjonalne to : metoda gramatyczno tlumaczeniowa, metoda bezposrednia, metoda audiolingwalna, metoda kognitywna i metoda komunikacyjna. Metody niekonwencjonalne/alternatywne zas to: Metoda reagowania cialem, metoda the Silent Way, metoda Counselling Language Learning, metoda naturalna, sugestopedia.