Metoda kognitywna

Metoda kognitywna

Metoda kognitywna powstała w oparciu o teorię jezykoznawcy Naoma Chomskiego i zaprzeczała całkowicie teorii audio – lingwalnej. Wg tej metody język nie jest zespołem nawyków językowych utrwalanych poprzez repetycję i memoryzację czyli w sposob automatyczny. Wręcz...
Metoda audio – lingwalna

Metoda audio – lingwalna

Następna metoda nauczania językow obcych to metoda audio- lingwalna (audio- lingual method), ktora powstala w okresie II wojny światowej a jej pierwotnym celem było szkolenie żołnierzy amerykańskich w krótkim okresie czasu. Metoda audio- lingwalna oparta jest na...
Metoda bezpośrednia

Metoda bezpośrednia

W latach 80tych XIX wieku miała miejsce rewolucja w filozofii nauczania języków obcych. Nauczyciele sfrustrowani ograniczeniami jakie stawiała metoda gramatyczno- tłumaczeniowa, a zwłaszca tym ze metoda ta nie dawała możliwości zdobycia przez ucznia kompetencji...
Metoda gramatyczno – tłumaczeniowa

Metoda gramatyczno – tłumaczeniowa

Jedną z najstarszych metod tradycyjnych jest metoda gramatyczno- tlumaczeniowa. Została ona opracowana do nauki Łaciny i Greki , a więc do nauki językow martwych nie używanych obecnie do komunikacji. Mimo to, języki te nadal uważane sa za ważne gdyż dają dostęp do...

Metody konwencjonalne i alternatywne

Dobor odpowiednich metod nauczania jezykow obcych stanowi wazny element decydujacy o sukcesie procesu dydaktycznego. W historii nauczania jezykow obcych bylo wiele metod konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych. Metody konwencjonalne to : metoda gramatyczno...